Handboek

Handboek

Handboek AVG-opleiding

1.1 Landelijk opleidingsplan DIDACT 2.0
1.2 Informatie voor praktijkleiders
1.3 Model leerwerkplan AVG-opleiding
1.4 Kaderbesluit CGS 13 maart 2019 – inw. 1 januari 2020
1.5 Besluit AVG 16 januari 2019; iwt 1 februari 2019
1.6 Reglement Avg-opleiding
1.7 Verlofregeling
1.8 Werktijden en deeltijdregeling
1.9 Verzuimregeling
1.10 Zwangerschapsregeling
1.11 Regeling diensten
1.12 Waarnemingsregelingen opleider
1.13 Regelement sollicitatiecommissie
1.14 Plaatsingsprocedure
1.15 Regeling aios die zijn opleiding (deels) buiten Nederland heeft genoten
1.16 Inschrijving in het register voor AVG’s
1.17 Individualisering opleidingsduur
2.1 Voortgangs- en beoordelingssystematiek aangepast
2.2.1 Regeling aantal dagen cursorisch onderwijs
2.2.2 Uitgangspunten werk en studiebelasting aios
2.3 Leergesprekken in de AVG opleiding
2.4.1 Wetenschappelijke vaardigheden
2.4.2 Publicatie aios
2.5.1 Problemen mediatie geschillen en statuut vertrouwenspersoon
2.5.2 Veranderen van opleidingsinstelling
2.5.3 EBT
2.6.1 Programma voor de ochtenden per leerjaar
2.6.2 Literatuurbespreking
2.6.3 Casusbespreking
2.7.1 De aios-AVG als CCE-consultant onder supervisie van de opleider
2.7.2 Syndroomreferaten
2.7.3 Module en praktijkopdracht kwaliteiten van zorg
2.8 Literatuurlijst
3.1 Persoonsgerichte werkvormen leren van ervaringen
4.1 Stages in het tweede jaar van de AVG-opleiding
5.1 Lidmaatschap beroepsvereniging NVAVG ea
5.2 Toegang tot de medische bibliotheek en Canvas
5.3 Advies aanschaf opname apparatuur
6.1 Model instituutsreglement 2020
7.1 Overzicht toetsen per jaar vanuit aiosperspectief


Concept & Realisatie: Lettow Studios